Ẩm thực

Lake View Restaurant

Các chi tiết khác

  • Gọi món (à la carte)
  • Tự chọn (buffet)
  • Chỉ phục vụ khách đến nghỉ
  • Chỗ ngồi ngoài trời
  • Có thể đặt bàn trước